Handelsbetingelser

FORBEHOLD OG PRISER
Vi forbeholder os retten til at ændre priser uden varsel. Alle priser på disse sider er opgivet excl. moms, da foreningen er momsfri. Vi tager forbehold for tryk- og tastefejl.

ABONNEMENTSVILKÅR (er først gældende når Bryggens Roklub har fået etableret en betalingskortløsning via Nets)
Det er en forudsætning for medlemskabet af Bryggens Roklub, at du tilmelder dig betaling via Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af Bryggens Roklub og Nets.

I forbindelse med din første betaling godkender du, at Bryggens Roklub fremover må trække pengene på din konto via dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab eller melder dig ud af Bryggens Roklub.

Beløbet du skal betale for medlemskabet af Bryggens Roklub trækkes automatisk via dit betalingskort.

Du vil senest 7 dage inden hver betaling modtage en email, som fortæller dig hvor meget, du skal betale. Du vil få mulighed for at stoppe betalingen, hvis du ikke ønsker at forlænge dit abonnement

Bryggens Roklub benytter Dibs, som er godkendt af Nets til betalingsløsning.

Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos Bryggens Roklub, men hos Dibs.
Kvittering for betaling sendes pr mail. Når du tilmelder dig accepterer du vores vilkår og du stopper abonnementet ved at kontakte klubben.
Inden betalingskortets udløbsdato eller ved ændringer i kortdata fremsender Bryggens Roklub påmindelse pr. mail herom, og du må herefter foretage en tilmelding af et nyt betalingskort. Når du har modtaget det nye betalingskort, ændres betalingskortet ved at logge ind på hjemmesiden og klikke på "Betalingskort" i din profil.

Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding af et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på Bryggens Roklub som beskrevet ovenfor.

KVITTERING
Medlemmet modtager en kvittering ved træk fra betalingskort via e-mail.

OPHØR / OPSIGELSE af medlemskab
Ønsker du ikke længere medlemskab af Bryggens Roklub, skal du sende en e-mail til klubbens kasserer og anmode om udmeldelse med mindst 3 måneders varsel. Der vil i forbindelse med udmeldelse ikke blive refunderet betalt kontingent. Du vil efter udmeldelse, ikke længere modtage opkrævninger fra klubben.

FORTRYDELSESRET
Der er ikke fortrydelsesret og der refunderes ikke penge efter tilmelding. Dog kan der i tilfælde af længerevarende sygdom gøres undtagelser i form af godskrevet kontingent til næste sæson. Ved aflysning eller rettidig afmelding af et betalingsbelagt arrangement vil detagerbetalingen dog blive tilbageført til din konto i Bryggens Roklub og vil kunne blive genbrugt ved senere betalinger, såfremt intet andet fremgår ved tilmeldingen.

REKLAMATIONSRET
Da der ikke er tale om fysiske produkter men ydelser, er du ikke omfattet af en reklamationsret. Du kan dog klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, du er uenig i. Alle klager vil blive behandlet i bestyrelsen, hvorefter du vil få en tilbagemelding.

MEDLEMMETS ANSVAR
Bryggens Roklub forbeholder sig ret til at spærre din login-adgang til hjemmesiden ved manglende betaling eller hvis der sker mislighold af klubbens ejendom, vedtægter eller reglementer. Der vil ikke blive udbetalt kompensation ved eventuel spærring.