Udlån af både

Udlån af både til turroning og Sved-På-Panden (SPP) håndteres af kaproningschefen Michael Olesen.

Kontakt venligst pr. mail for at undgå dobbeltbookinger.

Se mailadresser på kontaktsiden.

 • Klubben stiller max. 5 både til rådighed:
  2 fireåres: Hugin og Hardeknut
  3 toåres: Snoopy, Humle og Mimer
  Begrænsningen gælder kun når der ikke er medlemmer af Bryggens Roklub med.
  Der udlånes ikke både når der er arrangement i klubben.
 • SPP og fællesture med f.eks. Roklubben Øresund er undtaget for begrænsningen.
 • Gæsteklubbens navn og alle roere skal indføres i klubbens Rokort.
 • Den ansvarlige leder af gæsteroerne skal markere sig med sit mobilnummer efter navnet.
 • Udlån føres ind i kalenderen.
 • Kommunikation føres fortrinsvis på mail.
 • Skader eller hændelser som kan vedrøre vores klub skal rapporteres.
 • Fra 1. april 2018 koster det 25 kr. pr. person pr. dag at låne både i Bryggens Roklub.
  Beløbet bedes overføret til reg.nr. 5325 konto nr. 0250141 når bådlånet er godkendt.
 • REGELSÆT FOR BENYTTELSEN AF BÅDE fra Bryggens Roklub skal underskrives af holdlederen inden et udlån.
 • Da farvandet i Københavns Havn er meget trafikeret og visse steder ensrettet har vi lavet en
  BESKRIVELSE VED LÅN AF BÅDE med forhold I skal tage hensyn til (udleveres ved åbning for gæsteroere).