Bliv medlem i BRYGGENS ROKLUB

Bryggens Roklub er en roklub der er åben for ALLE som ønsker at dyrke rosport.

Hvis du ikke tidligere har været medlem af en roklub og lært at ro, anbefaler vi, at du kontakter klubben for at aftale et prøveforløb, inden du melder dig ind. Du kan kontakte klubbens rochef her.

 

Roning:

For at kunne ro “på vandet” skal du gennemgå et instruktionsforløb på 8-10 instuktionsture, indtil en instruktør skønner, at du har den fornødne erfaring til at kunne blive “frigivet”. Når du er frigivet roer, kan du deltage i roningen på lige fod med klubbens øvrige medlemmer, blot med den begrænsning at der altid skal være en godkendt, uddannet styrmand med i båden.

Du skal også have aflagt en svømmeprøve, hvor du har bevist at du kan svømme mindst 500 m uden ophold. Læs mere her: SVØMMEPRØVE

Vores instruktionsforløb starter i begyndelsen af maj og varer maj måned ud. Vi har instruktion hver tirsdag og torsdag kl. 17.30.

For at kunne dyrke roning er det vigtigt, at man er: mobil, relativt smidig og har en god balance. Dette skyldes at vi bytter plads i bådene, når vi ror, og da der ikke er specielt god plads i bådene, stiller det krav til ens bevægelighed.

Derudover er roning en aktivitet, der kræver en del koordinering af forskellige bevægelser, samtidig med at man skal lære en række kommandoer. Der er derfor vigtigt at man også har en god indlæringsevne

Da roning, som nævnt overfor, kræver en del ny læring, er det bedst, hvis man kan deltage i instruktionen to gange om ugen. Der er derfor vigtigt at man kan deltage de fleste tirsdage og torsdage i maj måned, og at man er med fra starten af instruktionsforløbet primo maj.

For nye roere er de 2 første instruktioner gratis prøveture. Den 3. gang skal du indmeldes. I forbindeles med indmeldelsen skal der betales et instruktionsgebyr samt ½ års kontingent forud.

 

Ergometertræning/rospinning:

Ergometertræning er roning (på land) i en romaskine også kaldet et roergometer. Rospinning er ergometerroning i takt til musik i intervaller med skiftende tempi (tag pr. minut).

I vinterhalvåret dyrker vi ergometertræning og rospinning på forskellige hold i løbet af ugen. Når du har fået instruktion i roning på ergometer, er du, ud over deltagelse på vores hold, også velkommen til at træne selvstændigt på vores ergometre uden for holdtiderne.

Det kan også være en fordel at have deltaget i ergometertræning/rospinning i vinterhavlvåret, så du får lært den grundlæggende rotags-teknik og lært at ro i takt, inden du starter på et indstruktionsforløb på vandet om foråret.

Instruktion i ergometertræning/rospinning afholdes på alle hold de første to uger af november.

For nye ergometerroere/rospinnere er de 2 første instruktioner gratis prøveture. Den 3. gang skal du indmeldes. Et ro-medlemsskab giver også adgang til at deltage i ergometertræning og rospinning.

I forbindelse med indmeldelsen skal der betales ½ års kontingent forud.

 

Indmeldelse:

Udfyld den elektroniske indmeldelsesblanket her!

 

Kontingentsatser:

Kontingent skal indbetales kvartalsvis/halvårligt/årligt forud til klubbens bankkonto 5325 0250141
Det er ikke muligt at melde sig passiv i vinterhalvåret og aktiv igen til sommerhalvåret etc.

Kontingentsatserne er:

Gebyr for ro-instruktionsforløb kr. 250,00 (engangsgebyr)
Aktive seniorroere kr. 2.400,00 pr. år
Aktive ungdomsroere (u18) kr. 960,00 pr. år
Romaskine/rospinning kr. 1.200,00 pr. år
Passive medlemmer kr. 250,00 pr. år
Mini-roere kr. 100,00 pr. år
Støtteforeningen G.A.S. kr. 100,00 pr. år