Kommunikationsoversigt

Hvad kommunikeres hvor ?

Nedenfor er en oversigt over de kommunikationskanaler og kommunikationsplatforme, som bruges i forbindelse med information i Bryggens Roklub. Hvis du har spørgsmål eller tilføjelser, så skriv til bestyrelsen på bestyrelsen@bryggensroklub.dk.

Platform (kanal) Indhold / formål Redigerings-rettighed Læse-rettighed
Facebook BR
Bryggens Roklub
Privat gruppe for alle medlemmer af bryggens roklub.
Div. opslag, som medlemmer ønsker at dele med
klubmedlemmer.
God til deling af billeder og links til eksterne
informationskilder
Det er kun medlemmer, der kan
se, hvem der er med i gruppen,
samt deres opslag.
Redaktører skal give adgang til
gruppen. Redaktører: Stine Bols,
Vibe Jørgensen, Stina Styker
Alle medlemmer i
gruppen
Facebook Unironing
Uni rowing Bryggens Roklub
Privat gruppe der bruges til intern kommunikation i uniroer-gruppen om f.eks. fællesspisning, træning, kaproningsinformation m.v. Redaktører: Magnus Dauv, Stine Bols, Bjørn Dohrn Alle medlemmer i gruppen
Hjemmeside
Bryggensroklub.dk
Roklubbens ansigt udadtil og opslagsværk for en række praktiske emner som f.eks.
 OM ROKLUBBEN
 BLIV MEDLEM
 RONING
 ERGOMETERTRÆNING
 UNGDOMSRONING
 UNIVERSITETSRONING
 KALENDER
 VEL ROET
 SAS ROWING SEKTIONEN
 STØTTEFORENINGEN G.A.S.
 NYHEDER
 LINKS
Indeholder oplysninger om, hvordan man bliver medlem, roreglement m.v.
Webmaster og bestyrelsesmedlemmer (ekskl. suppleanter) Alle (ikke kun medlemmer)
Aktivitetskalender
”Book en aktivitet”
Bryggensroklub.dk/booking-aktiviteter
Kalender med oversigt over træning i ro-spinning pr. måned og uge i vintersæsonen og aktiviteter i sommersæsonen.
Formålet er, at medlemmer kan tilmelde sig efter ”først til mølle”-princippet.
Omfatter ro-spinning/ergometertræning for alle samt enkeltsessioner hvor kun UNI-roere har adgang.
Medlemmer adviseres ikke automatisk om opslag i aktivitetskalenderen, så disse skal annonceres særskilt på hjemmesiden og evt. på Facebook.
Hvis aktiviteten omhandler enkeltstående ture på vandet anvendes Rokort (se nedenfor).
Det er muligt at oprette eller tilmelde sig flere sessioner i én arbejdsgang i aktivitetskalenderen; og medlemmer på venteliste rykkes automatisk op, hvis et andet medlem melder fra.
For ro-spinning i vintersæsonen oprettes de enkelte træningssessioner ca. 1 måned ud i fremtiden, og medlemmer, der ønsker at deltage i sessionerne, kan så melde sig på. Der er fastsat bestemte tidsfrister for tilmelding/framelding, som instruktøren/arrangøren kan afvige fra for den enkelte aktivitet; men generelt kan
et hold aflyses af den enkelte instruktør, hvis der kun er 1 eller 2 tilmeldte efter tilmeldingsfristen.
Oprettelse af aktiviteter: Alle, der har fået redigeringsrettigheder af klubbens webmaster.
Tilmelding til oprettede aktiviteter: Medlemmer af BR, der har registreret sig i booking-systemet.
Alle medlemmer
Rokort
Rokort.dk
Elektronisk ro-protokol, skadesjournal og medlems-administrationssystem (kontaktinformation, rettigheder (f.eks. styrmandsret), svømmeprøver, ro-statistik) samlet under et.
Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at oprette eller tilmelde sig flere ture i én arbejdsgang i Rokort; og styring af venteliste er kun muligt, hvis man i beskrivelsen af turen i Rokort skriver et maksimum antal deltagere.
Alle ture på vandet skal registreres i Rokort; dvs. alle ture i lokalfarvand og langture, ture ifm. ro-aftener, uni-roning og medlemmers egen-arrangerede ture.
Rokort kan også bruges til at samle deltagere til enkeltture, idet der sendes mail til alle medlemmer, når en ny tur oprettes.
Indhold
 at oprette og afslutte en ny rotur
 at melde en skade på en båd
 at rette dine medlemsoplysninger og dit login
 at følge med i rostatistikker
 at se medlemmernes rettigheder (kun i pc-udgaven)
Alle medlemmer Alle medlemmer
Kalender ved motionsrummet Oversigt over reservationer af motionsrummet.
Bør afspejle aktivitetskalenderen, men gør det muligt at dele information om aktiviteter med naboklubben Bryggens Kajak Club (BKC); og muligt at reservere motionsrummet for enkeltstående aktiviteter.

For vintersæsonen aftaler motionsrumsudvalget fordeling af tidspunkter for aktiviteter med BKC
Kalenderen vedligeholdes af kaproningschefen Alle medlemmer af BKC og/eller BR der har adgang til huset.
Kalender på hjemmesiden – kaldes også ”begivenheder”
Bryggensroklub.dk/kalender
Opslag af div. begivenheder, f.eks.
• Dato for bestyrelsesmøde
• By O-løb
• Fællesspisning
• Generalforsamling
Struktureret efter tidligere/kommende og herunder pr. måned/år.
Webmaster og bestyrelsesmedlemmer Alle, også ikke-medlemmer
Mail til nye medlemmer Mail til det nye medlem med velkomsthilsen, vedlagt velkomsthæfte. Udsendes af kasserer/ro-chef Det nye medlem
Vel roet Roklubbens elektroniske medlemsblad. Udkommer 4 gange om året. Indeholder annonceringer af aktiviteter, generel information og beskrivelser fra de aktiviteter, der har fundet sted. Anders Bjørneboe er redaktør. Indlæg til bladet sendes til velroet @ bryggensroklub.dk Alle interesserede (også ikke-medlemmer)