Bliv medlem i BRYGGENS ROKLUB

Bryggens Roklub er en roklub der er åben for ALLE som ønsker at dyrke rosport.

Hvis du ikke tidligere har været medlem af en roklub og lært at ro, anbefaler vi, at du kontakter klubben for at aftale et prøveforløb, inden du melder dig ind. Du kan kontakte klubbens rochef her.

 

Hvis du er voksen (18år+) og ønsker at ro på vandet:

For at kunne ro “på vandet” i vores både, skal du gennemgå et instruktionsforløb på 8-10 instuktionsture, indtil en instruktør skønner, at du har den fornødne erfaring til at kunne blive “frigivet”. Når du er frigivet roer, kan du deltage i roningen på lige fod med klubbens øvrige medlemmer, blot med den begrænsning at der altid skal være en godkendt, uddannet styrmand med i båden.

Hvis du allerede er frigivet som roer fra en anden roklub, kan du springe instruktionsforløbet over. Du skal så blot "godkendes" som frigivet roer af en af vores instruktører.

Du skal under alle omstændigheder også have aflagt en svømmeprøve, hvor du har bevist at du kan svømme mindst 500 m uden ophold. Læs mere her: SVØMMEPRØVE

Vores instruktionsforløb starter i april og varer maj måned ud. Se instuktionstidspunkterne i vores aktivitetskalender.

For at kunne dyrke roning er det vigtigt, at man er: mobil, relativt smidig og har en god balance. Dette skyldes at vi bytter plads i bådene, når vi ror, og da der ikke er specielt god plads i bådene, stiller det krav til ens bevægelighed.

Derudover er roning en aktivitet, der kræver en del koordinering af forskellige bevægelser, samtidig med at man skal lære en række kommandoer. Der er derfor vigtigt at man også har en god indlæringsevne

Da roning, som nævnt overfor, kræver en del ny læring, er det bedst, hvis man kan deltage i instruktionen to gange om ugen. Der er derfor vigtigt at man kan deltage på de fleste tinstruktionshold i maj måned, og at man er med fra starten af instruktionsforløbet.

For nye roere er de 2 første instruktioner gratis prøveture. Den 3. gang skal du indmeldes.

I forbindeles med indmeldelsen skal du betale evt. instruktionsgebyr samt kontingent for indeværende måned og resten af kvartalet via dit betalingskort (Dankort/Visa/Mastercard). Herefter vil kontingentet automatisk blive trukket kvartalsvis.

 

Hvis du er mellem 12 og 17 år:

 

Ergometertræning/rospinning:

Ergometertræning er roning (på land) i en romaskine også kaldet et roergometer. Rospinning er ergometerroning i takt til musik i intervaller med skiftende tempi (tag pr. minut).

I vinterhalvåret dyrker vi ergometertræning og rospinning på forskellige hold i løbet af ugen. Når du har fået instruktion i roning på ergometer, er du, ud over deltagelse på vores hold, også velkommen til at træne selvstændigt på vores ergometre uden for holdtiderne.

Det kan også være en fordel at have deltaget i ergometertræning/rospinning i vinterhavlvåret, så du får lært den grundlæggende rotags-teknik og lært at ro i takt, inden du starter på et indstruktionsforløb på vandet om foråret.

Instruktion i ergometertræning/rospinning afholdes på alle hold de første to uger af november.

For nye ergometerroere/rospinnere er de 2 første instruktioner gratis prøveture. Den 3. gang skal du indmeldes. Et ro-medlemsskab giver også adgang til at deltage i ergometertræning og rospinning.

I forbindeles med indmeldelsen skal du betale kontingent for indeværende måned og resten af kvartalet via dit betalingskort (Dankort/Visa/Mastercard). Herefter vil kontingentet automatisk blive trukket kvartalsvis.

 

Indmeldelse:

Udfyld den elektroniske indmeldelsesblanket her!

 

Testindmeldelse:

meld mig ind son testbruger

 

Kontingentsatser:

Kontingent skal indbetales kvartalsvis/årligt forud via et tilmeldt betalingskort (Dankort/Visa/Mastercard)
Det er ikke muligt at melde sig passiv i vinterhalvåret og aktiv igen til sommerhalvåret etc.

Kontingentsatserne er:

Gebyr for ro-instruktionsforløb kr. 250,00 (engangsgebyr)
Aktive seniorroere kr. 600,00 pr. kvartal
Aktive ungdomsroere (u18) kr. 240,00 pr. kvartal
Romaskine/rospinning kr. 300,00 pr. måned
Passive medlemmer kr. 250,00 pr. år
Mini-roere kr. 100,00 pr. år