Vejledning til ROKORT

Du finder Rokort-funktionerne under hovedmenupunktet "Rokort" på vores hjemmeside:

Rokort registrering (ture og skader) (Gælder også skærmen med anonym adgang i bådhallen)
Her kan du registrere/oprette og afslutte roture og oprette skadesrapporter:

 • Ny tur på vandet
  Registrer en ny rotur der starter nu.
 • Afsluttet tur
  Registrer en rotur der allerede er afsluttet, men som efterfølgende skal oprettes i Rokort, f.eks. en tur du har været på i en anden roklub.
 • Skader
  Opret en skadesrapport på en båd.

Når du skal registrere en tur:

 • start med at vælge båd: Klik først på bådtypen, f.eks. "4inr" for 4-åres inrigger, "1x" for singlesculler" osv. og klik derefter på navnet på den valgte båd. Brug "Ekstern båd"/"Overførte kilometer" for at registrere kilometer fra en fremmed båd.
 • vælg derefter de nødvendige deltagere: Hvis du er logget ind vil du som udgangspunkt selv være valgt som den første deltager og dermed som styrmand. Vælg evt. de øvrige nødvendige deltagere blandt klubbens medlemmer eller tilføj gæsteroere med navn og klub. Den grønne råber/megafon indikerer hvem der er bådens ansvarlige styrmand.
 • vælg derefter en rute (obligatorisk!): Klik på en rutegruppe og vælg et af ruteforslagene. Tur beskrivelsen bliver automatisk udfyldt med den valgte rutes navn, men kan ændres hvis nærmere beskrivelse ønskes (f.eks. ved "Anden langtur").
  Afhængigt af den valgte rute, båd og besætning vil der kunne fremkomme advarsler om manglede rettigheder på en eller flere af roerne i forhold til de gældende regler i klubbens roreglement. Bemærk: det er kun en advarsel - turen vil alligevel kunne startes, men det er den ansvarlige styrmands ansvar at roreglementet overholdes.
 • hvis det er en Ny tur på vandet, så kontroller og ret evt. starttidspunktet og klik derefter på  Start tur
 • hvis det er en Afsluttet tur, så udfyld startdato, starttid, slutdato, sluttid og distance samt markér evt. om det er en langtur. Kilk til sidst på Registrér tur

Når du skal afslutte en tur på vandet:

 • Find båden/turen i rammen "Både på vandet", og klik på de 3 prikker ud for turen.
 • Vælg "Afslut tur"
 • Udfyld Distance med antal roede km
 • Klik på Afslut tur

Hvis der sker skade på en båd, skal du udfylde en skadesanmeldelse:

 • Klik på Skader og dernæst på Rapportér skade
 • Vælg den skadede båds navn på (+) under "Båd"
 • Skriv en kort beskrivelse af skaden i feltet "Skade"
 • Skriv evt. en mere detaljeret beskrivelse af skaden og hvordan skaden er sket i feltet "Beskrivelse"
 • Du kan evt. uploade et billede af skaden under "Billede"
 • Under "Status" vælges om skaden er så stor at båden ikke kan benyttes: "Beskadiget (Må IKKE benyttes)" eller om båden stadig kan bruges på trods af skaden: "Beskadiget (må anvendes)
 • Vælg dit navn på (+) under "Rapporteret af" (du skal ikke udfylde "Sagsbehandler")

 • Hvis du har repareret skaden selv, så vælg "Repareret / klar" som "Status", udfyld reparationsbeskrivelse i "Rep. beskrivelse" og anfør dit navn som "Sagsbehandler"

 • Afslut og indsend rapporten ved at klikke på den blå Opret knap helt nederst på skærmen (den er IKKE i selve skadesrapport vinduet).

Du vil også på denne side kunne:

 • se hvilke både der er på vandet lige nu
 • se de seneste 10 ture der er afsluttet
 • se og tilmelde dig fælles roture (f.eks. madpakketurene) fra aktivitetskalenderen (kun med login)
 • se og oprette invitationer/forslag til roture hvortil der søges deltagere (kun med login)

Din personlige rostatistik
Her kan du:

 • se og rette i dine ture (vælg måned og år)
 • se din personlige rangering i klubbens rostatistik for indeværende sæson, dvs. din placring, dit gennemførte antal ture samt hvor mange kilometer du har roet i alt
 • se dato for hvornår din gældende svømmeprøve er aflagt og hvornår den udløber, samt hvornår du evt. har gennemført en redningsprøve
 • se hvilke både du har roet i indeværende sæson

Klubbens rostatistikker
Her kan du se:

 • alle ture roet i denne sæson
 • klubbens rostatistik for denne sæson
 • klubbens rostatistikker for tidligere sæsoner (fra 2003 og frem)