Vejledning til ROKORT

Du finder Rokort-funktionerne under hovedmenupunktet "Rokort" på vores hjemmeside:

Rokort registrering (tur oprettelse)
Her kan du registrere/oprette og afslutte roture og oprette skadesrapporter:

 • Ny tur på vandet
  Registrer en ny rotur der starter nu.
 • Historisk tur
  Registrer en rotur der allerede er afsluttet, men som efterfølgende skal oprettes i Rokort, f.eks. en tur du har været på i en anden roklub.
 • Skader
  Opret en skadesrapport på en båd.

Når du skal registrere en tur:

 • start med at vælge båd: Klik først på bådtypen, f.eks. "4inr" for 4-åres inrigger, "1x" for singlesculler" osv. og klik derefter på navnet på den valgte båd. Brug "Ekstern båd"/"Overførte kilometer" for at registrere kilometer fra en fremmed båd.
 • vælg derefter de nødvendige deltagere: du vil som udgangspunkt selv være valgt som den første deltager og dermed som styrmand. Vælg evt. de øvrige nødvendige deltagere blandt klubbens medlemmer eller tilføj gæsteroere med navn og klub. Den grønne råber/megafon indikerer hvem der er bådens ansvarlige styrmand.
 • vælg derefter en rute (obligatorisk!): Klik på en rutegruppe og vælg et af ruteforslagene. Tur beskrivelsen bliver automatisk udfyldt med den valgte rutes navn, men kan ændres hvis nærmere beskrivelse ønskes (f.eks. ved "Anden langtur").
  Afhængigt af den valgte rute, båd og besætning vil der kunne fremkomme advarsler om manglede rettigheder på en eller flere af roerne i forhold til de gældende regler i klubbens roreglement. Bemærk: det er kun en advarsel - turen vil alligevel kunne startes, men det er den ansvarlige styrmands ansvar at roreglementet overholdes.
 • hvis det er en Ny tur på vandet, så kontroller og ret evt. starttidspunktet og klik derefter på  Start tur
 • hvis det er en Historisk tur, så udfyld startdato, starttid, slutdato, sluttid og distance samt markér evt. om det er en langtur. Kilk til sidst på Registrér tur

Du vil også på denne side kunne:

 • se hvilke både der er på vandet lige nu
 • se de seneste 10 ture der er afsluttet
 • se og tilmelde dig fælles roture (f.eks. madpakketurene) fra aktivitetskalenderen
 • se og oprette invitationer/forslag til roture hvortil der søges deltagere

Din personlige rostatistik
Her kan du:

 • se og rette i dine ture (vælg måned og år)
 • se din personlige rangering i klubbens rostatistik for indeværende sæson, dvs. din placring, dit gennemførte antal ture samt hvor mange kilometer du har roet i alt
 • se dato for hvornår din gældende svømmeprøve er aflagt og hvornår den udløber, samt hvornår du evt. har gennemført en redningsprøve
 • se hvilke både du har roet i indeværende sæson

Klubbens rostatistikker
Her kan du se:

 • alle ture roet i denne sæson
 • klubbens rostatistik for denne sæson
 • klubbens rostatistikker for tidligere sæsoner (fra 2003 og frem)